Retro kapelusze

Przykłady modeli kapeluszy obowiązujących na początku lat dwudziestych XX wieku.

Tygodnik ŚWIAT z 1922 r.