Prasa zakładowa

Poz. 01 Poz. 02 Poz. 03 Poz. 04 Poz. 05 Poz. 06 arch. własne Poz. 07 Kolejarskie Słowo, całe wydanie w pliku PDF – naciśnij obrazek arch. własne

„Katowice należy sprasować”

Kult jednostki w kraju rządzonym przez dyktatora, to jakby norma dla ogółu społeczeństwa. Rosja sowiecka to jeden z wielu przykładów XX w. Nazywanie miast od imienia przywódców, to nie hołd społeczeństwa, a raczej samouwielbienie dyktatorów otaczających się pochlebcami . Komunizm w Związku Radzieckim likwidował i piętnował pozostałości po rosyjskim caracie. Jednym z tych przejawów likwidacji […]

Prasa poznańska

Dwa tytuły o podobnym profilu wydawane równolegle przez te samo wydawnictwo. Jaki cel miało takie działanie ? Dlaczego istniał taki podział ? Poz. 01 Wydawca : Wojewódzki Komitet  Organizacji Młodzieży TUR Redakcja i Administracja : Poznań, Łukasiewicza 40 Kolportaż Spółdzielnia ” Czytelnik „, Poznań, ul. Bukowska 3 Tłoczono w Drukarni św. Wojciecha pod Zarządem Państwowym […]

Poznańska gra liczbowa „KOZIOŁKI”

Neon Koziołków na budynku ” ARKADII „. Na pierwszym planie koziołki na postumencie. wg. fotografii barwnej E. Czaplińskiego, A. Stelmacha wyd. Biuro Wydawnicze ” Ruch ” Nakład 60 ooo egz. 1966 r. arch.własne Regulamin po transformacji gry zapoczątkowanej od 1955 r. Różne wersje kuponów do gry Kim jest dziewczynka, która wygrała 65 tyś. złoty ? Reklama […]

50 rocznica wydarzeń marcowych

Jest rok 1968, marzec. Przez Polskę a w szczególności przez większe ośrodki akademickie przechodzi fala protestów młodzieży akademickiej . Bezpośrednią przyczyną wybuchu zajść była demonstracja studentów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie (30 stycznia 1968), przeciwko zdjęciu przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, spektaklu Dziady, Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka, przedstawienia granego w warszawskim Teatrze […]

„Marusia” wśród młodzieży Poznania

Do Poznania przybyła wczoraj znana aktorka Pola Raksa, która w filmie „Czterej pancerni i pies” grała rolę sanitariuszki Marusi. Spotkała się ona z młodzieżą Poznania, a w godzinach popołudniowych wystąpiła przed kamerami naszej TV. Nawet w najśmielszych marzeniach płk. J. Przymanowski nie przypuszczał, że jego książka pt. „Czterej pancerni i pies” zrobi tak wielką karierę. […]

CZERWONA RAKIETA

Mało nagłaśniana historia pewnej próby ucieczki. Jaki był motyw, czy polityczny, czy kryminalny, tego autor relacji nie podaje. Jedynie sugeruje że czyn który się dopuścili jest jedynie przestępstwem kryminalnym. Późnym wieczorem na molo rybackim w Gdyni nie jest zbyt jasno. Sylwetki stojących przy nabrzeżu kutrów rozłażą się w ciemności. Słychać tylko monotonne poterkiwanie silnika na […]

Inny wymiar MTP

Odważny artykuł o warunkach i pracy milicjantów Komisariatu Targowego w 1961 r. Autor zamieszcza krytyczne uwagi i sugeruje na łamach milicyjnego pisma sposób dalszych działań. Być może mocna pozycja autora w redakcji  lub swoisty sposób pokazania „ludzkiej twarzy” organów porządkowych ówczesnej władzy, pozwoliło na druk tak krytycznego artykułu. 3 RAZY DO ROKU Ósme kolejne targi krajowe […]

Ludwiku, do rondla

Można by było sądzić, że hasło to powinno się kojarzyć tylko z popularnym płynem do mycia naczyń. Początki tego hasła mają inne korzenie sięgające roku 1959.  Po przygotowaniach radiowych zachęcających słuchaczy do udziału, zorganizowano konkurs umiejętności praktycznych w sali Turkusowej warszawskiego   „ Grand Hotelu ”, wyłącznie dla męskiej populacji i ocenianej przez jury wyłącznie w żeńskim składzie. […]

Mówił chłop do słupa, a słup stoi jak…….

Mówił chłop do słupa, a słup stoi jak……. Pomysł jak na tamte czasy nowatorski, Jak to urządzenie wykorzystywano w praktyce kroniki milczą. Najważniejszy efekt propagandowy. Ormo czuwa. Kasety uliczne Zatwierdzony został  prototyp nowego urządzenia, mającego służyć  do kontaktowania się obywateli z jednostką MO, a także do porozumiewania się jednostki z funkcjonariuszami patrolującymi teren. Dotychczas stosowane […]